Het reini­gings­sta­tion.

De meest compacte fietswasstraat!

Volle­dig auto­ma­ti­sche schoonmaakrobot.

Afmetingen 

Lengte x breedte x hoogte
146 x 103 x 122 cm
(zonder oprij­pla­ten)

Lengte x breedte x hoogte
110 x 115 x 120 cm
(zonder oprij­pla­ten)

Lengte x breedte x hoogte
237 x 126 x 124 cm
(zonder oprij­pla­ten & stuurbeugels)

Beno­digde ruimte 

4 x 3 m

3 x 3 m

6 x 4 m

Gewicht 

ca. 100 kg

140 – 180 kg

540 – 650 kg

Automatisering 

Hand­ma­tig reini­gen
met de Clean & Dry Gun

Semi-auto­ma­ti­sche reini­ging
in één wascyclus

Volle­dig auto­ma­ti­sche wasbeurt

Water 

ca. 1 liter per wasbeurt

Aanslui­ting voor vers water in STAN­DAARD-modus
Het water­ver­bruik is verge­lijk­baar met dat van een hogedrukreiniger

Geslo­ten water­cir­cuit in ECO-modus
Gemid­deld water­ver­bruik van 500 ml per wasbeurt

Aanslui­ting voor vers water in STAN­DAARD-modus
Het water­ver­bruik is verge­lijk­baar met dat van een hogedrukreiniger

Geslo­ten water­cir­cuit in ECO-modus
Gemid­deld water­ver­bruik van 500 ml per wasbeurt

Energie 

Piek­ver­mo­gen
1,6 – 3,6 kVA
afhan­ke­lijk van het model en de uitvoering

Piek­ver­mo­gen
0,6 kVA – 3,6 kVA
afhan­ke­lijk van het model en de uitvoering

Piek­ver­mo­gen
2,4 kVA – 6 kVA
afhan­ke­lijk van het model en de uitvoering

Uitrus­ting inclusief 

Geïn­te­greerde krach­tige compressor

Wiel rota­tie­sys­teem met veer­be­laste borstels
voor de reini­ging van velgen en banden

volle­dig roest­vrij­sta­len ontwerp
(Plati­num)

Wiel rota­tie­sys­teem met veer­be­laste borstels
voor de reini­ging van velgen en banden

optioneel 

Stroom­voor­zie­ning via zonne-ener­gie
(omvor­mer, externe lithiumbatterijlader)

Contact­loos betaal­sys­teem
(Apple Pay, Google Pay, Visa, Master, Maestro)

Bewa­king van de machine op afstand

half auto­ma­ti­sche reini­ging
met rote­rende borstels & sproeikoppen

Stroom­voor­zie­ning via zonne-ener­gie
(omvor­mer, externe lithiumbatterijlader)

Contact­loos betaal­sys­teem
(Apple Pay, Google Pay, Visa, Master, Maestro)

Bewa­king van de machine op afstand

Geïn­te­greerde krach­tige compressor

Stroom­voor­zie­ning via zonne-ener­gie
(omvor­mer, opla­der Lithium batte­rijen geïntegreerd)

Contact­loos betaal­sys­teem
(Apple Pay, Google Pay, Visa, Master, Maestro)

Bewa­king van de machine op afstand

Gepa­ten­teerd 1,2 kW SMART ultra­soon reini­gings­sys­teem
Voor banden en velgen met hoogteverstelling

Geïn­te­greerde krach­tige compressor

Volle­dig roest­vrij­sta­len ontwerp (Plati­num)

Gepa­ten­teerd droog­sys­teem
met 8 geïn­te­greerde ener­gie­zui­nige lagedrukventilatoren

Het reini­gings­sta­tion.

Lengte x breedte x hoogte
146 x 103 x 122 cm
(zonder oprij­pla­ten)

4 x 3 m

ca. 100 kg

Hand­ma­tig reini­gen
met de Clean & Dry Gun

ca. 1 liter per wasbeurt

Piek­ver­mo­gen
1,6 – 3,6 kVA
afhan­ke­lijk van het model en de uitvoering

Geïn­te­greerde krach­tige compressor

opti­o­neel

Stroom­voor­zie­ning via zonne-ener­gie
(omvor­mer, externe lithiumbatterijlader)

Contact­loos betaal­sys­teem
(Apple Pay, Google Pay, Visa, Master, Maestro)

Bewa­king van de machine op afstand

half auto­ma­ti­sche reini­ging met rote­rende borstels & sproeikoppen

Go

De meest compacte fietswasstraat!

Lengte x breedte x hoogte
110 x 115 x 120 cm
(zonder oprij­pla­ten)

3 x 3 m

140 – 180 kg

Semi-auto­ma­ti­sche reini­ging
in één wascyclus

Aanslui­ting voor vers water in STAN­DAARD-modus
Het water­ver­bruik is verge­lijk­baar met dat van een hogedrukreiniger

Geslo­ten water­cir­cuit in ECO-modus
Gemid­deld water­ver­bruik van 500 ml per wasbeurt

Piek­ver­mo­gen
0,6 kVA – 3,6 kVA
afhan­ke­lijk van het model en de uitvoering

Wiel rota­tie­sys­teem met veer­be­laste borstels
voor de reini­ging van velgen en banden

volle­dig roest­vrij­sta­len ontwerp
(Plati­num)

opti­o­neel

Stroom­voor­zie­ning via zonne-ener­gie
(omvor­mer, externe lithiumbatterijlader)

Contact­loos betaal­sys­teem
(Apple Pay, Google Pay, Visa, Master, Maestro)

Bewa­king van de machine op afstand

Geïn­te­greerde krach­tige compressor

Volle­dig auto­ma­ti­sche schoonmaakrobot.

Lengte x breedte x hoogte
237 x 126 x 124 cm
(zonder oprij­pla­ten & stuurbeugels)

6 x 4 m

540 – 650 kg

Volle­dig auto­ma­ti­sche wasbeurt

Aanslui­ting voor vers water in STAN­DAARD-modus
Het water­ver­bruik is verge­lijk­baar met dat van een hogedrukreiniger

Geslo­ten water­cir­cuit in ECO-modus
Gemid­deld water­ver­bruik van 500 ml per wasbeurt

Piek­ver­mo­gen
2,4 kVA – 6 kVA
afhan­ke­lijk van het model en de uitvoering

Wiel rota­tie­sys­teem met veer­be­laste borstels
voor de reini­ging van velgen en banden

opti­o­neel

Stroom­voor­zie­ning via zonne-ener­gie
(omvor­mer, opla­der Lithium batte­rijen geïntegreerd)

Contact­loos betaalsysteem

(Apple Pay, Google Pay, Visa, Master, Maestro)

Bewa­king van de machine op afstand

Gepa­ten­teerd 1,2 kW SMART ultra­soon reini­gings­sys­teem
Voor banden en velgen met hoogteverstelling

Geïn­te­greerde krach­tige compressor

Volle­dig roest­vrij­sta­len ontwerp
(Plati­num)

Gepa­ten­teerd droog­sys­teem
met 8 geïn­te­greerde ener­gie­zui­nige lagedrukventilatoren

*
Instap­prijs voor cycleWASH-station
in basis­con­fi­gu­ra­tie

Alle prij­zen zijn excl. trans­port vanuit het maga­zijn in Duits­land en excl. BTW. Wijzi­gin­gen in BTW voor­be­hou­den.
Prij­zen zijn indi­ca­tief en kunnen vari­ë­ren afhan­ke­lijk van de hoeveel­heid, het land van leve­ring, enz.

Extra opties zoals een krach­tige blad­com­pres­sor, ultra­sone reini­ging, geïn­te­greerd drogen of een cash­less betaal­sys­teem zijn verkrijg­baar tegen meerprijs.

Benieuwd naar de prijs? Bezoek dan onze online-shop of vraag een offerte op maat aan.

**
Start­prijs voor basis­uit­rus­ting in het

cycleWASH Franchise/​Lease Partnerprogramma

(RaaS – Robo­ter as a Service)

De stan­daard loop­tijd is 3 jaar.
We reke­nen € 2 – € 3 netto per maand voor elke wasbeurt (afhan­ke­lijk van het model en de opties).

Momen­teel bieden we het franchise/​lease part­ner­pro­gramma aan in Duits­land, Oosten­rijk, Zwit­ser­land, Neder­land, België en Luxemburg.

Alle prij­zen zijn excl. trans­port vanuit het maga­zijn in Duits­land en excl. BTW. Wijzi­gin­gen in BTW voor­be­hou­den.
Prij­zen zijn indi­ca­tief en kunnen vari­ë­ren afhan­ke­lijk van de hoeveel­heid, het land van leve­ring, enz.

Extra opties zoals een krach­tige blad­com­pres­sor, ultra­sone reini­ging, geïn­te­greerd drogen of een cash­less betaal­sys­teem zijn verkrijg­baar tegen meerprijs.

cycleWASH Fiets­was­stra­ten

Bijzon­der mili­eu­vrien­de­lijk & duurzaam

Ultra­com­pact (Go)

Euro pallet­for­maat (120 x 80 cm) 

Laag energieverbruik 

afhan­ke­lijk van model en uitrusting 

Zonne-energie 

Onaf­han­ke­lijk van stroom­voor­zie­ning (opti­o­neel)

Gein­te­greerde Olieafscheider 

voor onscha­de­lijk afvalwater 

Ultra­sone reiniging 

voor banden en velgen 

Zonder reinigingsmiddelen 

met weinig vervuiling 

Laag waterverbruik 

ø 3 liter per wasbeurt 

Geslo­ten watercircuit 

in ECO Modus 

Ener­gie­zui­nig drogen 

door lagedrukventilator 

Gebruik de fiets­was­sys­te­men van cycleWASH als merkam­bas­sa­deurs voor jouw bedrijf. Duur­zame mobi­li­teit en mili­eu­vrien­de­lijke schoon­maak­op­los­sin­gen zijn onder­wer­pen van de toekomst!

Lees meer over het gebruik van cycleWASH-fiets­rei­ni­gings­sys­te­men aan de hand van het voor­beeld van onze klant Oberalp in hun Duur­zaam­heids­rap­port.

De meest compacte fietswasstraat!

Volau­to­ma­ti­sche fietsreiniging.

Die Reini­g­ungs­sta­tion.

aufrüst­bar

auf

Halbau­to­ma­ti­sche Fahrradreinigung.

Onze compacte serie. Modu­laire opbouw. Upgra­de­baar op elk moment. 

Onze compacte serie.
Modu­laire opbouw.
Upgra­de­baar op elk moment. 

Start bijvoor­beeld met een mini STATION en opgrade later naar een mini UNO of DUO.

Lees meer over de modu­les en uitrus­tings­op­ties in onze brochure.

Expres­sieve verschijning!

Een promi­nente plaat­sing van een cycleWASH fiets­was­straat op jouw verkoop­punt, versterkt het publieke imago van je bedrijf en vergroot tevens de media-aandacht aanzien­lijk. Laat zien dat je toekomst­ge­richt bent en breid je dien­sten­aan­bod uit voor het groei­end aantal fiet­sen en e‑bikes in dit land. De trans­por­t­re­vo­lu­tie is begonnen!

Best prac­tice voorbeelden