Clean & Dry Gun

De inno­va­tieve lagedrukspuit.

Pers­lucht­func­tie

De hendel wordt half ingedrukt.

Schoon­maak­func­tie

De hendel wordt volle­dig ingedrukt.

De cycleWASH Clean & Dry Gun kan worden gekocht als opti­o­neel acces­soire. Hier­mee kun je je fiets voor­rei­ni­gen, afspoe­len en aan de lucht laten drogen. Dank­zij het gebruik van lucht­druk heeft de cycleWASH Clean & Dry Gun een zeer laag water­ver­bruik – minder dan 1 liter per minuut. – en is deson­danksuiterst zacht voor gevoe­lige onder­de­len zoals lagers, afdich­tin­gen, naven, ketting, belet­te­ring, enz.

Schoon­maak­pro­ces

Wanneer de hendel volle­dig is inge­drukt, kan de fiets worden voor­ge­rei­nigd of afge­spoeld met het Clean & Dry-pistool. Als de hendel maar half wordt inge­drukt, stroomt er pers­lucht uit het Clean & Dry-pistool en kan de fiets voor­zich­tig worden gedroogd.

cycleWASH UNO
cycleWASH UNO
cycleWASH mini BASIC met fiets

cycleWASH mini BASIC

Het reini­gings­sta­tion.

De cycleWASH mini BASIC is een compleet reini­gings­sta­tion voor het hand­ma­tig wassen van fiet­sen. Het kan ook met een cycleWASH mini DUO gecom­bi­neerd worden, dan wordt het gebruikt voor voor­rei­ni­ging en lucht­dro­ging.

→ meer informatie…

cycleWASH Compres­so­ren

Altijd de juiste hoeveel­heid lucht.

cycleWASH
Krach­tige bladcompressor

Voor het gebruik van de cycleWASH Clean & Dry Gun is eenkrach­tige lucht­com­pres­sor nodig.

De cycleWASH krach­tige blad­com­pres­sor (hier­naast te zien op de foto) advi­se­ren wij voor inten­sief gebruik in de cycleWASH mini BASIC (niet alleen voor de voor­rei­ni­ging, maar ook voor het hand­ma­tig wassen van de fiets). Je vindt deze compres­sor in onze online shop.

Als je geïn­te­res­seerd bent in een cycleWASH Clean & Dry Gun ofcycleWASH mini BASIC,infor­meer dan naar onze combi deal!

cycleWASH
Mobiele compressor

Voor het gebruik van de cycleWASH Clean & Dry Gun bieden wij eenmobiele lucht­com­pres­sor aan.

Je vindt deze compres­sor in onze online shop.

Als je geïn­te­res­seerd bent in een cycleWASH Clean & Dry Gun infor­meer dan ook eens naar onze combi deal!

cycleWASH Compressor

Combi Deal

Samen voor­de­li­ger!

Clean & Dry Gun

cycleWASH UNO

Mobiele compres­sor

cycleWASH Compressor

Combi Deal 

  •