cycleWASH Serie verzorgingsproducten

cycleWASH Onder­houds­pro­duc­ten

Well­ness voor je fiets

Alleen het beste voor je fiets!
Al onze onder­houds­pro­duc­ten zijn geba­seerd op natuur­lijke stof­fen en zijn biolo­gisch afbreekbaar.

Complete set verzor­gings­pro­duc­ten voor slechts € 29,90

cycleWASH Saubermann

Sauber­mann

de biolo­gi­sche sham­poo voor de complete reini­ging van je fiets. Ons inno­va­tieve reini­gings­schuim biedt een hoog oplos­send vermo­gen; ideaal voor sterk vervuilde frames, banden en velgen. Vuil, modder en spet­ters kettingo­lie kunnen op een mili­eu­vrien­de­lijke manier worden verwij­derd. Sauber­mann kan worden gebruikt op gelakt en onge­lakt alumi­nium, carbon, kunst­stof, roest­vrij staal en gepoe­der­coate oppervlakken.

Pfle­ge­kraft

Ons orga­nisch multi­ta­lent: De olie­ach­tige en zuur­vrije samen­stel­ling reinigt en smeert tege­lij­ker­tijd. Naast het gebruik op de fiets­ket­ting en het tand­wiel kan vettig vuil ook worden verwij­derd van het frame, de peda­len of de verende voor­vork. Pfle­ge­kraft kan worden gebruikt op gelakt en onge­lakt alumi­nium, carbon, roest­vrij staal, chroom, kunst­stof en gepoe­der­coate oppervlakken.

cycleWASH Pflegekraft
cycleWASH FettFrei

Fett­Frei

onze effec­tieve Bio Ontvet­ter; diep­terei­ni­ging en ontvet­ting van je fiets­ket­ting gega­ran­deerd! Fett­Frei is biolo­gisch afbreek­baar, oplos­mid­del­vrij, fosfaat­vrij en dus ooketiket­vrij. Met een speci­ale alumi­ni­um­be­scher­mings­for­mule reinigt Fett­Frei ook gevoe­lige mate­ri­a­len zoals alumi­nium, messing en non-ferrometaal.

Schutz­schild

cycleWASH Schutzschild
cycleWASH KettenFett

Ketten­Fett

Smeert je ketting en andere bewe­gende delen